(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​       

                                                                                                       מעמד האישה


1.
קידום שוויון מגדרי ומאבק בלתי מתפשר בהדרת נשים בכלל המערכות בחברה הישראלית תוך הטמעת תוכניות לחינוך מגדר ושוויון (מערכת חינוך, אקדמיה, צבא, תעסוקה).


2. Gender mainstreaming – בחינת התקציב והשלכותיו מנקודת מוצא המקדמת שוויון מגדרי.


3. פיתוח רשת ביטחון כלכלי תעסוקתי לנשים בכלל ולאמהות חד הוריות בפרט.


4. הבטחת ייצוג לנשים בזירה הציבורית (שלטון מקומי, כנסת, ממשלה, דירקטוריונים).


5. ביטחון אישי - מאבק באלימות פיזית, נפשית, מינית וכלכלית כלפי נשים.


6. פיתוח פרויקטים להעצמת נשים מקבוצות מוחלשות (מגזרים ופריפריה).


7. מאבק בסחר בבני אדם בכלל ובנשים בפרט.

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>