(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
ה נדון: אופייה היהודי- דמוקרטי של מדינת ישראל במצע 'התנועה'

 

 
1.      בחברה הישראלית קיימת הסכמה רחבה על הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עם זאת, רבים נוטים לפרש את המונח 'מדינה יהודית' על בסיס ערכים דתיים בעיקר – דבר היוצר ניכור של אזרחים ציוניים רבים לרעיון המדינה היהודית.
 
                               א.         מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, בה הוא מממש את שאיפתו להגדרה עצמית על-פי מורשתו התרבותית וההיסטורית.
                               ב.         מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, המכבדת את זכויות האדם ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.
                                ג.          'התנועה' תפעל להענקת מעמד חוקתי לערכיה ולמאפייניה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
                               ד.         'התנועה' מבקשת להעמיק את זהותה היהודית של מדינת ישראל מתוך בחירה חופשית וללא כפייה.
                               ה.         התנועה תפעל על מנת שיוסדר מעמדם הדתי של הזרמים השונים ביהדות, במדינת ישראל.
                                ו.          אזרחות: זכאי עלייה יקבל אזרחות לאחר תקופת זמן (שלוש עד חמש שנים). קבלת הזכות תותנה בהצהרת אמונים למדינת ישראל, שליטה מסוימת בשפה העברית וידע במורשת ישראל, בתולדות המדינה ובמוסדותיה.
 
 
2.      שירותי דת:
                               א.         התנועה תפעל לקידום מודל קהילתי למתן שירותי הדת בהתאם לעקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית.
                               ב.         התנועה תומכת ברפורמה במוסד הרבנות הראשית שעקרונותיה המרכזיים הינם: ביטול האלמנט העדתי בבחירת רבנים ומעבר לרב עיר יחיד; מערך ההנהגה הרוחנית יתבסס על היוזמה בחברה האזרחית ולא על בחירה בידי הממסד; תקציבי הרבנים יועברו לקהילות אשר יעסיקו רבנים בהתאם לרצונם ולצרכיהם; תקציבי הקהילות יועברו באופן שוויוני לכלל העדות והזרמים.
                                ג.          התנועה רואה בנישואין כדת משה וישראל את דרך המלך של העם היהודי, אך זאת מתוך בחירה ולא כפייה. על כן התנועה תתמוך בברית הזוגיות כדי לאפשר בחירה חופשית תוך פתיחתם של אזורי הרישום לנישואין. התנועה תפעל לכך, שהרבנים רושמי הנישואין והדיינים העוסקים בדיני אישות יהיו רבנים מאירי פנים, המעורים בבעיות הזוגיות ומבינים לליבם של שני בני הזוג, גם מן הציבור החילוני.
משפט המדינה יאפשר נישואין בכל טקס שיבחרו בו הצדדים, והדבר ישתקף אף במרשם. גירושין ייערכו בבתי משפט אזרחיים ובבתי דין דתיים. ואולם, לצורך נישואין מחודשים על האדם להיות פנוי הן לפי משפט המדינה והן לפי דיני דתו בפרשנותם ההלכתית החמורה.
התנועה תפעל להעצים ולהרבות את מספרם של רבנים ושל דיינים ששירתו בצה"ל ושל רבנים ודיינים בעלי תואר אקדמי. בוועדה למינוי דיינים יהיה ייצוג הולם גם לנשים. במקביל לכך, התנועה תפעל שגם לשופטים, ובעיקר לאלו העוסקים בדיני משפחה תהיה השכלה גם ביהדות וידע הלכתי ברמה מסוימת.
                               ד.         הכותל המערבי ומקומות קדושים נוספים הם נחלת כל עם ישראל. התנועה תפעל לכך שיוקצה מקום בכותל המערבי ואם יהיה צורך לכך, גם במקומות נוספים, לתפילה בסגנון התואם דרכים נוספות ביהדות מלבד הדרך הרואה עצמה מחויבת להלכה.
                               ה.         התנועה תפעל לשיפור הקשר בין בתי הדין הרבניים לבעלי ובעלות הדין, וזאת באמצעות בחירתם של דיינים בעלי תואר אקדמי והבטחת השתתפות משמעותית של נשים בוועדה למינוי דיינים.
                                ו.           התנועה תקדם את ביזור הליכי גיור כך שכל שלושה רבנים שלפחות אחד מהם הינו רב רשות מקומית, יוסמכו לחתום על תעודת גיור. התנועה תפעל לכך שבמסגרת חוק השבות יעלו לארץ יהודים רבים ככל האפשר, וכן המזוהים בתודעתם עם העם יהודי, גם אם אינם יהודים על פי ההלכה אך הנם זכאים עפ"י חוק השבות, ותעודד את גיורם המלא ואת הצטרפותם המלאה לעם היהודי. התנועה תפעל לכך שהגיור יהיה מאיר פנים ומקל ככל האפשר לכל הפונים אליו. התנועה תפעל לשיתוף פעולה בין שלושת הזרמים ביהדות ברוח המלצות ועדת נאמן בנושא הגיור.
                                ז.          כשרות: תוקם רשות עצמאית בענייני כשרות והיא תהייה בעלת סמכות בלעדית להנפקת תעודות כשרות או להתיר לגופים כשלהם להנפיקן (רגולטור) . המשגיחים יעבדו מטעמה או מטעם הגופים הנ''ל. מקורות מימונה יהיו עצמאיים- אגרות שישולמו ע"י יצרני המזון ומשווקיו. המחירים יהיו תחת פיקוח. תהיה ברשות זו מחלקה עצמאית שתנפיק הכשרים מטעם גופים רפורמים או קונסרבטיבים.
                               ח.         גוף שיוסמך להנפיק תעודות כשרות ואשר אינו מכיר ב"הלכה" על פי הגדרתה לעיל (סעיף 1), יפרסם בפומבי את מערכת דרישותיו לכשרות בכתב, ויציג מערכת פיקוח סבירה עליהן.
                               ט.         על רשות הכשרות ייאסר לערב שיקולים זרים במתן ההכשר או בהשגחה על כל גוף המספק מזון ללקוחותיו. כגון: למנוע אישור כשרות בשל קיום טקס נישואין רפורמי באותו אולם, וכד'. חילול שבת במטבח באולם חתונות עשוי להיות עילה אמיתית להימנעות ממתן הכשר או להגבלתו.
                                י.          תיבדק האפשרות להנפיק סוגי כשרות שונים מטעם רשות הכשרות. אחד מהם יאפשר התרים דחוקים, וייתכן שאף שימוש בכלים שנתבשל בהם אוכל בשבת.
3.      חינוך, תרבות ומורשת:
                               א.         התנועה תחזק את המעשה החינוכי- דמוקרטי ואת חשיבותו העליונה לשם קיום מדינת ישראל כמדינה יהודית- דמוקרטית.
                               ב.         התנועה תחזק את החינוך למורשת היהודית וסמליה של כל יהודי ע"פ דרכו ואמונתו.
                                ג.          התנועה תטפח את התרבות והיצירה היהודית.
                               ד.         התנועה תפעל לתוספת מהותית של תכנים ושעות חינוך במקצועות היהדות, לכלל בתי הספר היהודיים במדינת ישראל, תוך דגש על פלורליזם ומפגשים בין הגישות החינוכיות השונות ופתיחות רעיונית ערכית למורשת היהודית, לערכיה ולסמליה.
                               ה.         התנועה תעודד את החינוך לשירות המדינה במסגרת השירות הצבאי והלאומי-אזרחי.
                                ו.          התנועה תעודד את העיסוק החינוכי במורשת היהודית בכל תנועות הנוער הציוניות.
                                ז.          התנועה תפעל להקמתם של מוסדות תיכוניים לבנים חרדיים, המעניקים תעודת בגרות.
 
 
 
4.      קרקעות והתיישבות:
                               א.         התנועה רואה חשיבות לאפשר לכל קהילה לשמור על תרבותה, שפתה ומורשתה- ברוח עקרון זה המדינה רשאית לאפשר לקהילה מובחנת, לרבות בני לאום או דת כלשהי, לקיים יישובים קהילתיים (עד גודל מסוים).
                               ב.         התנועה תפעל לחיזוק ההתיישבות היהודית בנגב ובגליל.
                                ג.          התנועה תפעל לשמירה על אדמות המדינה באמצעות הגברת האכיפה על בנייה בלתי חוקית.
                               ד.         אדמות הקרן הקיימת לישראל ינוהלו על פי רוח האמנה שנחתמה בין מדינת ישראל לקק"ל.

 

  

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>