רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​                                                                                                  גמלאים 
 

1. שיקום ערך קצבאות הזקנה.


2. קידום תעסוקה והתנדבות בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל.


3. שיפור מעמדם של ניצולי השואה בישראל.


4. תיקון חוק האפוטרופסות.


5. עיגון זכויות דיירי הדיור המוגן הפרטי.


6. ביטחון אישי - מאבק באלימות פיזית, נפשית וכלכלית כלפי גמלאים.
.