(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
קידום זכויות והכרה בקהילת הלהט"ב

"התנועה", בראשות ציפי לבני, מחויבת לקידום זכויות קהילת הלהט"ב בישראל.

 

מחויבות זו הינה איתנה ובלתי ניתנת לערעור ובאה לידי ביטוי בתמיכה רבת השנים של יו"ר "התנועה" לבני בקהילה הגאה בישראל  ובמחויבותה האישית לקידום ענייניה בכל המישורים הרלוונטיים. "התנועה" מכירה בזכותו של כל אדם באשר הוא אדם לממש את בחירת ליבו בכל דרך שבה יחפוץ ותילחם, במישור הפומבי ובמישור החקיקתי, בכל תופעה מכוערת של אפליה על רקע נטייתו המינית של אדם ובפשעי שנאה המרימים את ראשם המכוער ומאיימים על ערכינו הבסיסיים ביותר כחברה.ככלל, מאמינה "התנועה" בראשות לבני כי מתן זכויות לקהילה הגאה בישראל אינו בגדר טובה שמישהו עושה לחבריה אלא חובתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וחלק בסיסי מערכיה. "התנועה" תמשיך לפעול לקידומו ולחקיקתו של חוק ברית הזוגיות, אשר במסגרתו יינתן מענה גם לקהילת הלהט"ב בישראל, חוק שלבני וח"כ שלמה מולה קידמו כבר בעבר ושנפל על ידי קואליציית נתניהו.
במקביל לפעילות החקיקתית, "התנועה" בראשות לבני מאמינה שהדרך לשינוי ולשוויון זכויות לקהילה הגאה בישראל עוברת גם דרך החינוך, ובכלל זה, קידום החינוך לסובלנות וקבלת האחר, נגישות לחומרי לימוד, למידע ולהיכרות עם קהילת הלהט"ב ומלחמה חסרת פשרות בכל תופעה של אפליית תלמידים על רקע נטייתם המינית או זהותם המגדרית.
"התנועה" בראשות לבני נחושה להפוך את מדינת ישראל לאותה מדינה שכל אזרחיה גאים בה, מדינה שגאה בחזרה בכל אזרחיה.
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>