תודה לאלפי האנשים שליוו אותנו במסע המרגש 
אל תאבדו את התקווה