(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
                                                                                             
                                                                                    עקרונות יסוד

"התנועה", בראשות ציפי לבני, קמה על רקע הואקום המנהיגותי החמור, וחוסר הרצון של שחקנים פוליטיים לעסוק בנושאים הקריטיים ביותר לקיומנו בארץ. "התנועה", מציבה אלטרנטיבה רעיונית ואמיתית לממשלת נתניהו, וחורטת על דגלה את קידום המו"מ המדיני, קידום הערכים הדמוקרטיים, ומדגישה את הקשר ההדוק שבין הנושא המדיני לנושא החברתי-כלכלי . האידיאולוגיה של "התנועה" הינה אידיאולוגיית מרכז אמיתית, אידיאולוגיה שאינה פשרה בין ימין ושמאל אלא כזו המייצגת את הערכים האמיתיים של הציונות.

תפיסת התנועה מבוססת על אמונה ב"אמנה מדינית –חברתית- כלכלית" בין המדינה לאזרחיה. כאשר לכל צד יש זכויות וחובות: 
חובת המדינה היא לחתור לשלום, כדרך היחידה לשמור על ישראל כבית לאומי לעם היהודי, ולאפשר צמיחה אישית לכל אחד ואחת תוך מתן "סל זכויות חברתיות" המאפשר שוויון הזדמנויות בתנאי שוק חופשי, עם התערבות ממשלתית בכשלי השוק. לכל אזרח הזכות לחיים בכבוד ולקבל הזדמנות שווה והוגנת להשתתפות במרקם החברתי-כלכלי של החברה הישראלית , ללא תלות במוצא, מגדר, אמונה או מקום מגורים. חובתו-זכותו  של כל אזרח היא לתרום  למרקם זה בהתאם ליכולותיו באמצעות שירות צבאי/לאומי/אזרחי, עבודה והתפרנסות, תשלום מיסים, התנהלות כלכלית ואישית אחראית ודאגה לעצמו, למשפחתו ולקהילה בה הוא חי.
ה"תנועה" תפעל לחקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות  אשר יגן על כבודם של אלה אשר בשל אי-השוויון לא מוגנים, חסרי אמצעים בסיסיים לשמירה על כבודם כבני אדם, החל מבריאות דרך קורת גג, ועד לחינוך בסיסי. חוק יסוד זכויות חברתיות יהיה לכיפת הברזל החברתית של הישראלים.
אנחנו מאמינים שגם המצב הכלכלי וגם סוגית הצדק החברתי קשורים לשינוי סדר עדיפות לאומי בנושאים מרכזיים כמו התהליך מדיני והשוויון בנטל.
הצמיחה הכלכלית של ישראל מאז אמצע שנות ה-90 היא בראש ובראשונה תוצאה של תהליך מדיני והשיפור במעמדה המדיני של ישראל בעולם, שאפשרה לנו לפתח בישראל כלכלה מוכוונת ייצוא. אולם  שככל שנתניהו מוסיף שמן למדורה ומבודד את ישראל בעולם, המחיר הכלכלי שנצטרך לשלם יהיה גבוה הרבה יותר.
התהליך המדיני יאפשר השקעה בגושים שיהיו חלק מישראל ולא השקעה בתשתיות במקומות שלא יהיו חלק מישראל ושההשקעה בהם היא למטרות מפלגתיות.
טיפול יסודי בסוגית אי השוויון בנטל במדינת ישראל,  יגדיל את ההשתתפות בשוק העבודה ויקטין את תשלומי הקצבאות. הכרעות בנושאים אלה ישנו את סדר העדיפות התקציבי הלאומי בצורה מהותית.

 

 

 

 

.​

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>