(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​        ​                                                                         בטחון אישי

א. חיזוק הביטחון האישי:
תחושת הביטחון האישי של האזרח מושפעת מהחשש לנפילתו או לנפילת בני משפחתו קרבנות לאירוע פלילי רנדומלי. בכל סקר המודד את תחושת הציבור, מרכיב הביטחון האישי, של האזרח ושל בני משפחתו, עומד בראש  חששות הציבור, לצד הדאגה למצב החברתי-כלכלי.

דרכי פעולה:

• עקרון ה"החלונות השבורים", המזוהה עם תכניתו של רודולף ג'וליאני, ומפקד המשטרה ברייטון, בניו יורק בשנות ה-90. העיקרון המנחה הוא טיפול בקטנה כבחמורה. היינו, אפס סובלנות כלפי עבירות רחוב, ורתימת כל גורמי החוק והחינוך לתכנית משולבת למיגור האלימות. מדיניות זו מגובה בתוספת משאבים משמעותית של שוטרים לשטח.
• בולטות ונוכחות בשטח –כיום מספר הניידות והשוטרים בשטח קטן בכל קנה מידה, הגידול באוכלוסייה והגידול בבעיות החברתיות כלכליות, הגידול הדרמטי בנסועה והעומסים המוטלים על כוחות המשטרה אינם פרופורציונאליים ביחס למדינות העולם המערבי. ישראל היא במקום הנמוך ביותר ביחס למדינות הOECD ביחס שבין השוטר למקבלי השירות, כ 2.5 שוטרים לכל 1000 תושבים, לעומת ממוצע של כ 4 שוטרים במדינות הOECD . מתוך כך "התנועה" תפעל להגברת הנוכחות משטרתית, לטיפול בעבריינות רחוב, ולהתאמת מספר השוטרים לאוכלוסייה כמקובל במדינות המערב.

 

ב. שינוי בסיס התקציב:
תקציב המשטרה קטן מהנדרש. ניתן להגדיל את תקציבי המשטרה מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב הכולל. הגדלת התקציב תושג, בין היתר על ידי: קבלת תשלומים על שירותים ובאמצעות הגדלת כספי החילוט מההון השחור, מהלבנת ההון, כמו גם מהגברת האכיפה בדרכים. שינוי מבנה המשטרה יוכל להביא לקיצוץ בהוצאות ולהפניית המשאבים שייחסכו לשירותים לאזרח. היחס שבין המטה לבין כוחות השטח, כיום, אינו פרופורציונלי ויש בו עודף יחסי לטובת המטה.


ג. משטרה שירותית:
שינוי תפיסתי  שבבסיסו התובנה שהמשטרה רואה את האזרח שומר החוק, כלקוח המרכזי. תפקיד השוטר הוא לשרת את האזרח ולא להיות אדוניו. שינוי זה יוביל להגדלת אמון הציבור במשטרה, אמון החיוני כל-כך לתפקודה הבריא והמלא של מערכת אכיפת החוק.


ד. תדמית השוטר:
התנועה תפעל לחיזוק מעמד השוטר ולשיפור תדמיתו, תחזק את מעמדה הציבורי של המשטרה והשוטר תוך הדגשת תפקידה כשומרת  החברה הדמוקרטית.


ה. שיטור עירוני /משטרה קהילתית:
תפיסת השיטור הקהילתי, היא תפיסה משטרתית הרואה בקהילה שותף פעיל בסיוע ללחימה בפשיעה ואת המשטרה כמחולל מרכזי על מנת לרתום שותפים ורשויות, לסנכרון האכיפה והטיפול בבעיות המטרידות את האזרח ברמה המקומית. שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות הינו מרכיב מרכזי בשירות לאזרח. קיום השיטור המשולב, והשיטור העירוני המשלב את עבודת הפקח עם עבודת השוטר, יאפשר את הגדלת הכוח המשטרתי והפנייתו למתן שירות יעיל יותר. יתרה מכך, איגום המשאבים המשותפים עם הארגונים המשיקים, כמו רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, ירחיב את הנוכחות והבולטות בשטח. בדרך זו ניתן לפנות כוחות ייעודיים ומקצועיים לטיפול בבעיות המשטרתיות הקלאסיות.


ו. שילוב של גופי אכיפה למלחמה בפשיעה המאורגנת ובהון השחור:

ההון השחור, בכלל,  מוערך בלמעלה מ 100 מיליארד ₪. לארגוני הפשיעה חלק  במחצית מסכום זה. הלבנת ההון הנצבר מהפעילות הבלתי חוקית- בעיקר סביב הסחר בסמים, ההימורים הבלתי חוקיים והשוק השחור - נאמדים בעשרות מיליארדי ₪.
בשנים האחרונות פעילות המשטרה הביאו לפגיעה קשה בארגוני הפשיעה. אולם, לא לחיסולם הכלכלי. לשם כך, נדרש שת"פ מלא מצד רשויות המס, בדרישה להצהרות הון של גורמים שהונם, ורכושם מוחזק ללא הסבר משביע.


ז. חיזוק מערך הלחימה בעבירות ההונאה והמחשב:

בעידן מאגרי המידע, הפעילות הכלכלית והעסקית חשופה לפשיעה מתוחכמת. עבירות ההונאה בתווך הקיברנטי הן אתגר גדול  שיוצר עומס שיחידות ההונאה המשטרתיות כבר לא עומדות בו. תגבור יחידות אלה במומחי מחשב יוצאי ממר"מ   ויחידות אחרות, חיוני לייעול הלחימה בפשיעה מתוחכמת ומתפתחת.


ח. לחימה בשחיתות הציבורית:
זכות השתיקה של נבחרי ציבור – השבת האמון בנבחרי הציבור. התנועה תיזום חקיקת חוק שימנע או יגביל, ח"כ או שר, את השימוש בזכות השתיקה בעת חקירה. ח"כ או שר שיבחר להשתמש בזכות זו יאלץ להתפטר מתפקידו.
אמון הציבור בגורמי אכיפת החוק -  משטרת ישראל, הפרקליטות ובתי-המשפט- נגזר ממידת אמונו כי המשטרה נלחמת בהגינות ובמקצועיות בשחיתות הציבורית ללא מורא ופחד מאנשי הציבור. לשם כך, גם נדרשת הפרדה בין תפקידי היועמ"ש לבין תפקידי התביעה, וזאת על-מנת לייעל את עבודת האכיפה, ולהפחית בעומס הבלתי סביר על המוטל על משרד היועמ"ש. בצד זה, ועל מנת להיות גורם מאזן לעצמאות התביעה הכללית, התנועה מצדדת בהקמת גוף בקרה על הפרקליטות כדי להגדיל את האמון בתביעה ולגבות את פעילותה בשקיפות הראויה והאפשרית.


ט. המאבק בתאונות הדרכים והזרמת התנועה:
שימור מגמת הירידה בנפגעי תאונות הדרכים תלוי בשימור התקציבים לאכיפה. ואף הגברתם. נדרשת אכיפה מוגברת בשטחים העירוניים, שם נפגעים הולכי הרגל ובעיקר אוכלוסיות הקשישים והילדים.
שתוף הפעולה עם עמותות המטפלות במניעת תאונות הדרכים, כמו "אור ירוק" והרשות לבטיחות בדרכים, זאת על-מנת להגדיל את המשאבים הניתנים לאכיפה. יחד עם זאת, החזרת כספי הדו"חות (למעלה מ 200 מ' ש"ח) לתקציב משטרת ישראל והפנייתו לאכיפת חוקי התנועה יסייע במידה רבה להגברת הביטחון בכבישים.
הסדרה רגולטורית למתן סמכויות לגמלאי משטרה, שיתגברו את מערך האכיפה הקיים.


י. ביטחון הפנים וגבולות ישראל

העימות האחרון, "עמוד ענן", מדגיש את הצורך בחיזוק העורף. כלים כמו "כיפת ברזל" ומרחבים מוגנים מאפשרים את צמצום הנפגעים באופן דרמטי, ומאפשרים לממשלה ולצה"ל את מרחב הזמן לתמרון, ללא לחץ של  נפגעים רבים בעורף. על  פיקוד העורף, המצוי כיום תחת הפיקוד הצה"לי ונשען בעיקר על חיילי המילואים, להיות כפוף למשרד לביטחון פנים עם ההתאמות התקציביות, הארגוניות והחוקיות, כדי לייצר רצף וסנכרון טוב יותר לטיפול בהגנת העורף, תחת אחריות משטרת ישראל שאמונה על הפעלת מערכים אלה, בחיי השגרה ובעתות חירום.

נפעל לקידום הקמתם של ממ"דים ,וחדרי מיגון בבתים פרטיים בדרך של הקלות בבירוקרטיה והרחבת תמ"א 38א ותמ"א 38ב, שיעודדו יזמים פרטיים לפעול לחיזוק בתים כנגד רעידות האדמה, ופגיעות בעת מלחמות עורף כפי שידענו.

מג"ב כחייל דואלי, המוגדר "כלוחמים של המשטרה, והשוטרים של הצבא" צריך לשוב ולמלא את ייעודו  שמירה על הביטחון בגבולות של שלום, באזורי העימות, במרחב התפר ובעוטף ירושלים.  לשם כך, המשרד הביטחון צריך להפנות פלוגות למג"ב, ולפנות כוחות מילואים וחיילי סדיר מפעילות זו למען הכנתם ליעוד העיקרי לשמו הם משרתים והכנתם לעימות כולל או מוגבל, באימונים או בהגנה על גבולות עימות.
מג"ב יקבל את האחריות לטיפול בגניבות החקלאיות ויחזק את השיטור הכפרי ,בגזרות ובישובים. שיתוף הפעולה עם המועצות האזוריות, ועבודה בשיתוף עם המתנדבים(המתמ"יד), ישיבו את ההרתעה ואת הביטחון המעורער באזורים אלה.

יא. מערכי הכליאה והכיבוי
יישום ומיסוד מערך הכיבוי הארצי שהוכפף בחוק למשרד לביטחון פנים. הקשיים ביישום החוק, שנגרמים בעיקר בשל המעבר מכפיפות לרשויות המוניציפליות, מעכבים את ההצטיידות וההערכות הנדרשת מלקחי אסונות השריפות ובראשם אסון הכרמל. המשך ההצטיידות ,ההכשרה והפעלה של הכוח הם משימת הצלה לאומית.
שב"ס כארגון הכליאה הלאומי, ממלא את ייעודו בשמירה על העצורים. יש לחזק את תחום השיקום ולהרחיב השיתוף עם עמותות וגופי סיוע לקיצור זמני התסקיר של קציני מבחן ,ועובדים סוציאליים.

 

 

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>