(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​       

                                                                                     איכות סביבה

1. עידוד וקידום מדדי צמיחה חלופיים: על משרד האוצר ומתווי המדיניות בממשלה להתחיל שימוש ובחינה

של מדדים כלכליים מקבילים לתל"ג ולתמ"ג. מדדים אלו, אשר יבחנו "אושר ולא רק עושר", ימדדו על-ידי הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה וישמשו כלי עבודה נוסף לשיקוף טיב ואופי הצמיחה במשק.


2. מהפכת תחבורה ציבורית:  הבטחת תחבורה ציבורית נוחה, טובה, מהירה, זולה ותדירה לכל חלקי האוכלוסייה. הקצאה מאסיבית של נתיבי תחבורה ציבורית במרכזי ערים ובדרכים בינעירוניות. העברת כספים מתשתיות כבישים לתשתיות רכבות, תוך מתן עדיפות לקידום פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן.  קידום שבילי אופניים בכל הערים כפתרון תחבורה זול ומהיר, עם יעד של 10% מנסיעות היוממות אופניים ובאופניים חשמליים תוך ארבע שנים.


3. מיסוי ירוק: תמריצי מסים לעידוד רכישת מוצרים שאינם פוגעים בסביבה ובמקביל פתיחת המע"מ למוצרים ספציפיים אשר ימוסו על פי הנזק הסביבתי ארוך הטווח שלהם לכלל.  בדומה למסים מיוחדים על דלק, אלכוהול או טבק. בתכנית: מוצרי חשמל בלתי מתכלים, הרחבת פערי המס על רכבים מזהמים, מוצרים זוללי מים ואנרגיה

4. רפורמה מחודשת בשימוש ארצי באנרגיות מתחדשות: קביעת יעדים חדשים ושאפתניים לשימוש באנרגיות מתחדשות לייצור אנרגיה בישראל – 10 אחוז שימוש עד שנת 2017, 20 אחוז שימוש עד שנת 2020 [יישור קו עם החלטת האיחוד האירופי]. זאת, באמצעות הגדלת המכסות לשדות סולארים בינונים וגדולים והרחבת השימשו בפאנלים סולאריים על גבי גגות מגורים.

 

5. נציגות מקומית בהנהלת חברות ומפעלים מזהמים: מפעלים וחברות שיוכרזו כמסכנות את הסביבה יחוייבו להחזיק בהנהלתן נציגי ציבור מהרשות המקומית שבתוכה פועל המפעל.

 

6. חקיקת חוק יסוד "איכות הסביבה": ישדרג את מעמד הסביבה בישראל, על-מנת להבטיח שמירה ראויה על בריאות אזרחי המדינה ומשאבי הטבע שלה.

התכנית הירוקה

לכל אדם זכות לסביבה נאותה ובריאות

 - חקיקת חוק יסוד "איכות הסביבה" - ישדרג את מעמד הסביבה בישראל, על-מנת להבטיח שמירה ראויה על בריאות אזרחי המדינה ומשאבי      

   הטבע שלה

.

- הכרזה על מיליון דונם של שטחים מוגנים – שטח זה מחכה שנים במשרד הפנים להגנה סטטוטורית כחלק ממערך שמורות הטבע בישראל, למען הדורות הבאים.

 

-  הקמה מחדש של גוף בלתי-תלוי שיתמקד בשיקולי קיימות ארוכי טווח, כדוגמת החייאת נציבות הדורותהבאים – על גוף זה לא להיות כפוף למשרד להגנת הסביבה     אלא למשרד האוצר או למשרד ראש הממשלה.

 

-  אכיפה מוגברת ופתרונות שורש למגפת זיהום האוויר בישראל - התחייבות ליישום מלא של התכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר תוך 4 שנים. הפחתת פליטות זיהום אוויר במרכזי הערים ועמידה בערכי היעד של חוק אוויר נקי, באופן חד וברור.


- אכיפת החלטות הממשלה בנושא הפחתת פליטות גזי החממה בתחומי ישראל עד לשנת 2020 - קביעת יעדים חדשים לטווח ארוך, תוך פיתוח מדיניות להתמודדות עם שינויי האקלים והטמעתה בכל משרדי הממשלה.


- הרחבת והתאמת התקציב להיקף הדרוש לצורך מימוש החלטת הממשלה.


- הכנת תכנית חירום להפחתת ריכוז חומרים מסוכנים במרכזי הערים - הרחקת אזורי תעשייה כימיים מריכוזי אוכלוסיה )איזור התעשיה הפטרו-כימי במפרץ חיפה, איזור התעשיה באשדוד( והקמת איזורי תעשיה לתעשיות מתקדמות ונקיות.


- ייזום פרויקטים משותפים עם הרשות הפלשתינאית וירדן בתחומי שמירת הטבע, מניעת זיהומי מים ואוויר ומיזמי תיירות – ביטוי להכרה כי לטבע אין גבולות. המודעות הסביבתית ככלי לקירוב לבבות ולשיתוף פעולה מדיני.


צעדים כלכליים ארוכי טווח


- עידוד וקידום מדדי צמיחה חלופיים –על משרד האוצר ומתווי המדיניות בממשלה להתחיל שימוש ובחינה של מדדים כלכליים מקבילים לתל,,ג ולתמ,,ג. מדדים אלו, אשר יבחנו ,,אושר ולא רק עושר,,, ימדדו על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וישמשו כלי עבודה נוסף לשיקוף טיב ואופי הצמיחה במשק.


- הפחתת מסים על מוצרים ירוקים – תמריצי מיסוי לעידוד רכישת מוצרים שאינם פוגעים בסביבה, במקביל למיסוי מוצרים ספציפיים על-פי הנזק הסביבתי ארוך הטווח שלהם לכלל, בדומה למסים מיוחדים על דלק, אלכוהול או טבק. בתכנית: מוצרי חשמל בלתי מתכלים, הרחבת פערי המס על רכבים מזהמים, מוצרים זוללי
מים ואנרגיה.


- פיתוח תעשיית הקלינטק הישראלית – תמרוץ ממשלתי לחברות ישראליות העוסקות בפיתוח תחליפי אנרגיה, פתרונות בתחומי המים, החקלאות והביוטכנולוגיה. יעד מוצהר: הוספת 30,000 משרות למשק בתחומים אלו.


למדינה אחריות לתכנון וניהול מושכל ובר קיימא של משאבי הטבע

 

- הגבלת יצוא משאבי הטבע של מדינת ישראל – שמירה על משאבי הגז הטבעי לטובת אזרחי ישראל )התנגדות לאימוץ מסקנות דו"ח ועדת צמח (וויסות כריית הפוספטים ואשלג על-מנת לשמור עתודות לדורות הבאים.


- העלאת תמלוגי המדינה מחברות העוסקות בייצוא משאבי טבע – באופן פרטני לכל משאב ומשאב. הגדרת שיעור רווח מקסימאלי ליזמים פרטיים מהפקת משאבי טבע לאומיים.
- הקצאת תקציבים מיוחדים לשיקום נחלי ישראל – התקצוב הקיים כיום מסתכם בתקציב זעום של כ 10- מיליון ש"ח לשנה. על מדינת ישראל לפתוח בתכנית חומש  שתגדיל את ההשקעה בפעולות השיקום באופן ניכר, צעד שיביא להתקדמות משמעותית בבריאותם של הנחלים.

- אישור מיידי של התיקון לחוק החופים – על-פי חוק החופים, חל איסור על בנייה בסמוך לחופי ישראל. התיקון לחוק שעיכב ממשלת נתניהו, ידאג כי אותם פרויקטים אשר הופקדו טרם כניסת החוק לתוקף, בשנת 2004 , יבחנו מחדש, למען שמירה על חופי ישראל פתוחים לציבור הרחב.

- הכנת תכנית ארצית לתכנון וניהול השטחים הימיים של ישראל- בניית תוכנית ארצית אינטגרטיבית לשטחים הימיים של ישראל; הקמת ישות )רשות, מועצה, מחוז( לניהול הים; אישור הקמת שמורות טבע ימיות המחכות לאישור סטטוטורי; החלת החוק הישראלי על המים הכלכליים של ישראל.

עירוניות מקיימת ונגישות תחבורתית


- מהפכת תחבורה ציבורית - הבטחת תחבורה ציבורית נוחה, טובה, מהירה, זולה ותדירה לכל חלקי האוכלוסייה. הקצאה מאסיבית של נתיבי תחבורה ציבורית במרכזי ערים ובדרכים בינעירוניות. העברת כספים מתשתיות כבישים לתשתיות רכבות, תוך מתן עדיפות לקידום פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן. קידום שבילי אופניים בכל
הערים כפתרון תחבורה זול ומהיר, עם יעד של 10% מנסיעות היוממות באופניים ובאופניים חשמליים תוך ארבע שנים.

- זיהום התחבורה הציבורית – מכת מדינה - העברת מערך האוטובוסים של חברות התחבורה הציבורית למודלים מופחתי זיהום, על פי התקנים האירופאים החדשים.

-  עמידה ביעדים של ,,מהפכת המחזור,, פחות מ 20- אחוז מהפסולת בישראל ממחוזרת בפועל. הרחבת תהליך הפחתת הפסולת המוטמנת. פיתוח מנגנון כלכלי שיאפשר הטבות כלכליות לעסקים,לתושבים ולרשויות, בהתאם לפסולת המושלכת בפועל על ידם.


- ביטול חוק הוד"לים (הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים, התשע" א) והרפורמה בתכנון ובנייה - כתחליף, יש לקדם פתרונות חלופיים לעיכוב בעבודת מוסדות התכנון, על-ידי הוספת תקנים, הגברת השקיפות וחיזוק מעורבות הציבור בהליכי קבלת ההחלטות; עידוד בנייה ירוקה; ביטול היוזמה להפרטת הקרקעות הלאום.

 

מהפכה במשק האנרגיה


- הכנת תוכנית אב למשק האנרגיה הישראלי – בעלת אופק של 50 שנה ויותר, על מנת לייצר מדיניות אנרגיה אחראית וארוכת טווח, בדומה לנעשה במרבית מדינות ה- .OECD


- חושבים קדימה - רפורמה מחודשת בשימוש ארצי באנרגיות מתחדשות - קביעת יעדים חדשים ושאפתניים לשימוש באנרגיות מתחדשות לייצור אנרגיה בישראל – 10 אחוז שימוש עד שנת 2017 , 20 אחוז שימוש עדשנת 2020 (יישור קו עם החלטת האיחוד האירופי). זאת, באמצעות הגדלת המכסות לשדות סולארים בינונים
וגדולים והרחבת השימשו בפאנלים סולאריים על גבי גגות מגורים.


יעד משנה: תכנית לאומית לחסכון בחשמל - הפחתת צריכה האנרגיה בישראל ב 20%- עד שנת 2020 .

בעלי-חיים
העברת סמכויות חוק צער בעלי חיים למשרד הגנת הסביבה – הסמכויות מצויות היום בסמכות משרד החקלאות, המצוי בניגוד אינטרסים, ולעתים נאלץ לייצג אינטרסים סותרים בין אלו של החקלאים ואלו הכרוכים בהגנה על בעלי החיים. הקמת רשות לטיפול בבעלי-חיים בתוך המשרד להגנת הסביבה והגברת האכיפה של
חוק צער בעלי-חיים.

 

התוכנית הירוקה בתחום בעלי החיים התוכנית הירוקה בתחום התחבורה התוכנית הירוקה בתחום האנרגיה
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>