(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
מצע התנועה בנושא זכויות בעלי חיים

 

 

 

בעלי החיים – חובה מוסרית
נושא ההגנה על בעלי החיים בישראל נמצא, כבר שנים ארוכות, בתחתית סדר העדיפויות הלאומי.  למרות שבית המשפט העליון בישראל הנו מהנאורים בעולם, ופסיקותיו היוו פריצות דרך בקנה מידה עולמי בכל הקשור לזכויות בעלי החיים, בפועל אנו רואים כי המציאות בשטח קשה, במיוחד כאשר מדובר בבעלי חיים שעין הציבור אינה מגיעה אליהם. 

 •  בתחום חיות המשק, משרד החקלאות נמנע כמעט באופן מוחלט מלאכוף את החוק גם במקרי התעללות מובהקים, ועושה כל מאמץ לשמר פרקטיקות חקלאיות פוגעניות במיוחד כגון החזקת חזירות בכלובי היריון, החזקת תרנגולות בכלובי סוללה, קטימת קרניים ומקורים של חיות משק ללא הרדמה, ועוד. 

 

 •  בתחום חיות הרחוב, הממשלה והרשויות ממשיכות להתעלם מהחובה לפעול בצורה הומאנית לצמצום חיות הרחוב דרך הגברת האכיפה נגד נוטשי בעלי חיים ומימון של עיקורים וסירוסים של חתולי רחוב.  המתה של כלבי וחתולי רחוב עודנה נפוצה, לרבות בירי וברעל, למרות שנאסרה בחוק ועל ידי בית המשפט העליון.

 

 • בתחום הניסויים בבעלי חיים פועל הגוף המפקח, המועצה לניסויים בבעלי חיים, מתוך ניגוד עניינים עמוק המבוסס על רוב מוחלט של נציגי מוסדות העורכים ניסויים.  עד היום לא אישרה המועצה אפילו חלופה מחייבת אחת מתוך עשרות רבות של חלופות שאושרו בעולם, וכללי החזקת בעלי החיים במעבדות הנם מקלים ביותר ואינם מבטיחים מינימום של רווחה לבעלי החיים.
 •  בתחום חיות הבר ממשיכה ישראל להיות שותפה לסחר אכזרי בחיות מוגנות וחלקיהן: ישראל מוסיפה להיות אחת מיצואניות הקופים לניסויים הגדולות בעולם; ישראל מאפשרת יבוא של פרוות ללא פיקוח, כולל של בעלי חיים מוגנים ושל כלבים וחתולים, יבוא שנאסר באירופה.

 

 • וכמובן, התרחבות הפירוור ואי שמירה על שטחים פתוחים, הן מחוץ ליישובים והן במרחב העירוני, הולכת ודוחקת את מקומן של חיות הבר המעטות שישראל בורכה בהן.  פרוייקטי בנייה חדשים מאיימים גם על שמורות טבע ועל החופים, תוך פגיעה מתגברת בבעלי החיים וצמצום שטחי המחייה שלהם.

 

 •  בשורה התחתונה, אין למדינת ישראל מדיניות כוללת בנושא ההגנה על בעלי חיים.

הסיבות למשבר
למשבר אבות רבים – רבים מדי.  בהיעדר גורם שאחראי על נושא בעלי החיים במדינת ישראל, שהוא בעל ראייה מערכתית וחזון לטווח ארוך, נופל הטיפול בבעלי החיים בין סבך של גורמים בירוקרטיים: משרד החקלאות (שנמצא בניגוד עניינים מתמיד מול תפקידו לקדם אינטרסים חקלאיים); המשרד להגנת הסביבה (נטול תקציבים וסמכויות); רשות הטבע והגנים (שמצדיקה אוטומטית המתת בעלי חיים בשל אינטרסים אקולוגיים); הרשויות המקומיות; הווטרינרים הרשותיים; משרד הבריאות; משטרת ישראל; המשטרה הירוקה; ועוד – לכל אלה סמכויות שונות בנושא בעלי החיים, מבלי שיהיה גוף אחד שירכז את הסמכויות ויוכל להפעילן בצורה יעילה ומערכתית.
גם מקום שיש נכונות לפעול, קיים מחסור בידע מקצועי רציני.  משרד החקלאות מעכב כבר כ-15 שנה הכנת תקנות בנושאים הקשורים להגנה על בעלי חיים, בעיקר בתחום חיות המשק, וכך משאיר את גורמי האכיפה עם קושי גדול לפעול גם במקרים שיש נכונות לכך.  התקציבים לאכיפת חוקי צעב"ח הנם נמוכים, והנושא נמצא במדרג עדיפות נמוך של הרשויות השונות.

 

מה נעשה בכנסת הבאה?
התנועה בראשות ציפי לבני, ובשותפות מלאה עם מפלגת התנועה הירוקה, ייזמו ויובילו העלאת מדרגה של נושא בעלי החיים בסדר העדיפויות הלאומי.  לצורך זה, תעמוד התנועה הירוקה על הקמת רשות אחת להגנת החי, שתהיה כפופה למשרד להגנת הסביבה, ואשר תרכז את הסמכויות אשר פזורות כיום בין הגופים השונים.
אנחנו רואים צורך מיידי שורה של פעולות להגנה על זכויות בעלי החיים בישראל (ובעולם):

 • הקצאת תקציבים ומשאבים למניעת התעללות בבעלי חיים, הזנחתם ונטישתם;
 •  שמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא, המשמר סביבות חיים טבעיות לחיות הבר בטבע;
 • מניעת ציד של חיות בר למיניהן;
 •  קביעת תנאי החזקה מחמירים להגנה על רווחתם של בעלי חיים בשבייה – במשקים חקלאיים, גני חיות, מעבדות ניסויים וכדומה;
 • הגנה על חיות הרחוב בסביבה העירונית, ובכלל זה מתן תקציבים ראויים לעיקור וסירוס חתולים וחיוב הרשויות המקומיות לפעול;
 •  שיפור התנאים במכלאות הרשותיות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים, ומתן אפשרות לציבור לאמץ בעלי חיים מהן;
 • הגבלת היבוא ויצוא של חיות בר מוגנות למטרות שיקום והגנה בלבד, והפסקת היבוא המסחרי של בעלי חיים (לרבות יצוא מסחרי קופים לניסויים) וחלקי בעלי חיים (כגון פרוות).
 • הקמת מערך אפקטיבי ואובייקטיבי לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, על מנת להבטיח  שניסויים בבעלי חיים למקרים בהם אין מנוס מכך, ובכלל זה איסור מוחלט על ביצוע ניסויים שיש להם חלופה, הפחתת מספר בעלי החיים בניסויים למינימום האפשרי, מזעור הסבל, ושיקום בעלי החיים לאחר הניסוי על חשבון הנסיין;
 •  יצירת ערוצי תקשורת ישירים ושיתופי פעולה קבועים עם העמותות הפועלות לרווחת בעלי חיים, כמכפיל כוח לפעילות הרשויות.
 • פעולה נמרצת להפחתה משמעותית בנזקים הסביבתיים הנגרמים ממשקי החי, תוך התאמה לסטנדרטים אירופאיים מתקדמים.


מראים קבלות
ציפי לבני, יו"ר התנועה, הנה צמחונית מגיל צעיר ותומכת פעילה בזכויות בעלי חיים.
יואל חסון, מס' 7 ברשימת התנועה, הנו אחד מחברי הכנסת הפעילים ביותר בתחום ההגנה על בעלי חיים.  בכנסת ה-18 הוביל את התיקון לחוק אשר אסר על עקירת ציפורניים בחתולים, והיה שותף ל-9 הצעות חוק נוספות בנושא, לרבות איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים, החמרת הענישה על התעללות, איסור מלכודות דבק, והחמרת הפיקוח על ניסויים בקופים.

 


הצעות חוק מרכזיות שנפעל לקדם בכנסת ה-19

 

1. ריכוז סמכויות בתחום ההגנה על בעלי חיים לשם יצירת יעילות ומקצועיות, והעברתן למשרד להגנת הסביבה;
2. התאמת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) לסטנדרטים האירופיים המתקדמים, הן מבחינת הרכב המועצה לניסויים בבעלי חיים והוועדות המאשרות ניסויים, והן מבחינת ההגנה על בעלי החיים במעבדות;
3. השלמת תקנות מכח חוק צער בעלי חיים בנושא הגנה על חיות משק;
4. חיוב רשויות מקומיות לפעול לעיקור וסירוס של חתולי רחוב.
התוכנית הירוקה בתחום האנרגיה התוכנית הירוקה בתחום התחבורה
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>