(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​                                                       חוקה


• החוקה תהווה את  מקור הסמכות, ולא ההלכה, ותמנע את אי הוודאות והחשש בין מגזרים שונים באוכלוסייה בישראל. התנועה נפעל לחקיקת חוקה שתקבע את הערכים החוקתיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית


• החוק במדינת ישראל יכובד על ידי כולם, וכי החלטות בית המשפט יכובדו על ידי כלל הציבור.


• נילחם למען עיתונות ותקשורת חופשית שלא מפחדת לשדר ולהתבטא, גם נגד השלטון.
נפסיק את תלותה של  התקשורת בממסד הפוליטי על מנת למנוע לחצים עליה, ואת הסנקציות הכלכליות נגדה. את ניסיונות ההשתלטות הממשלה עליה.שוק העבודה

שוק העבודה המסורתי (איגודים, קביעות, עליית שכר) בישראל מתפורר. במקומו אנו מוצאים שוק המתאפיין בתחלופה גבוהה של מקומות עבודה, עליה בעבודות זמניות וחלקיות, וגידול בחברות כוח אדם ושירותים. נדרשים יותר ידע וכישורים לצורך השתלבות בעבודה. ללא הכשרה מתמשכת, הידע והכישורים של העובדים נשחקים. התנועה מציעה את הצעדים הבאים לחיזוק שוק העבודה בישראל

 

1. שכר המינימום יעלה בהתאם ליחס אל מול השכר הממוצע במשק, כאשר היעד להגיע ל56% מהשכר הממוצע במשק בתוכנית פעימות חברתיות.
2. עמידות למשברים תעסוקתיים. תוכניות מקיפות להסבה מקצועית.
3. עמידות למשברים בריאותיים. ביטוח בריאות שיכלול אובדן כושר עבודה.
4. תחבורה ונגישות למקומות תעסוקה.
5. אכיפת החקיקה המקדמת שילובם של מיעוטים נשים ובעלי מוגבלויות בשירות הציבורי.

שינוי שיטת הממשל

התנועה תפעל לשינוי שיטת הממשל באופן בו ביום הבחירות ידע הציבור מי נבחר לראשות הממשלה (נקטין את התלות במפלגות סקטוריאליות ונגדיל את היציבות והמשילות).

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>