(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​       

                                                                                         תעסוקה


שוק העבודה המסורתי (איגודים, קביעות, עליית שכר) בישראל מתפורר. במקומו אנו מוצאים שוק המתאפיין בתחלופה גבוהה של מקומות   עבודה, עליה בעבודות זמניות וחלקיות, וגידול בחברות כוח אדם ושירותים. נדרשים יותר ידע וכישורים לצורך השתלבות בעבודה. ללא הכשרה מתמשכת, הידע והכישורים של העובדים נשחקים. התנועה מציעה את הצעדים הבאים לחיזוק שוק העבודה בישראל

 

1. שכר המינימום יעלה ויותאם לשכר הממוצע במשק, כאשר היעד להגיע ל56% מהשכר הממוצע במשק בתוכנית פעימות חברתיות.


2. עמידות בפני משברים תעסוקתיים. תוכניות מקיפות להסבה מקצועית.


3. עמידות בפני משברים בריאותיים. ביטוח בריאות שיכלול אובדן כושר עבודה.


4. תחבורה ציבורית ונגישות למקומות תעסוקה.


5. אכיפת שילובם של המיעוטים על לסדר גודל של 20% מהעובדים בשירות הציבורי. 

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>