(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​        ​                                                                           אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים

 

האוכלוסיות המיוחדות בישראל ילדים הורייהם ונכים בוגרים חיות כיום בעוני אשר העמיק בשנים האחרונות עקב עליות המחירים. קצבאות המחיה לא הועלו ביחס ליוקר המחיה ומכאן נוצר העוני שאינו מאפשר למשפחות ולנכה הבוגר לקיים את עצמם בכבוד וברווחה.

בנוסף לפער הגדול בין גובה הקצבאות למחירי המחייה היום יומיים , אין גוף אחד שמטפל בצורכי המוגבל במדינה,ריבוי הגופים והבירוקרטיה המסורבלת מקשים מאוד והופכים את יכולת המשפחות והנכים הבוגרים לקבל סיוע מגופי המדינה השונים לכמעט בלתי אפשרי , וכל זאת עקב  העדר סל שרותים כולל מכל משרדי הממשלה בעבור המוגבל על פי מוגבלותו צורכיו השיקומיים הרפואיים והכלכליים.

 

1. העלאת קצבת הנכות לשכר המינימום.


2. חובת העסקת נכים במשרדי הממשלה.


3. הקמת רשות אחת שתטפל בצורכי האוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.


4. הסרת חסמים וסרבולים בירוקראטיים בטיפול בנכים.


5. חובת הנגשת מבני מגורים עד קומה שלישית לטובת אוכלוסיות מיוחדות.


6. חוק שר"ם (שירותים מיוחדים) מגיל  עשר ומעלה.


7. חוק המשפחות לילדים מיוחדים – חוק המעגן את כל צרכי המשפחה והילד המוגבל בתוכו.

 

 

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>